De Stichting Studiekring Jan Frans De Boever verenigt verzamelaars en andere belangstellenden die zich toeleggen op het inventariseren van de schilderijen en op de studie van de denkwereld van deze notoire symbolistische schilder. Overige belangrijke activiteiten zijn het uitgeven van boeken en het regelen van bruiklenen voor tentoonstellingen in dit verband.

Secretariaat: Jan Boddaert, Gent

Erevoorzitter: Barry Humphries, Londen
Voor inlichtingen, kosteloze expertise of waardebepaling, en voor een uittreksel uit de oeuvrecatalogus, contacteer:

info@jdeboever.be